АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

(відповідно до статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2004р. №308).

Назва регуляторного акта – проект рішення виконавчого комітету Луцької міської ради «Про внесення змін до Правил приймання стічних вод у міську каналізаційну мережу м. Луцька на 2012 – 2016 роки».

Регуляторний орган – Луцька міська рада.

Розробник документа – комунальне підприємство «Луцькводоканал».

Відповідальна особа – заступник начальника відділу збуту КП «Луцькводоканал» Московчук Л.В.

Контактний телефон – 284046.  

 

п/п

Розділ

Опис

1

Визначення проблеми

п. 3.3. р. 3 Правил приймання стічних вод у міську каналізаційну мережу м. Луцька на 2012 – 2016 роки, затверджених рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради від 15.12.2011р. №902-1 передбачено :

«за додаткову кількість стічних вод, що надходить до міської каналізації у період дощів та сніготанення  через люки каналізаційних колодязів та приймачі дощової каналізації на території Підприємств, останні сплачують згідно з пунктом 15.9 Правил користування (тут - Правила користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджені Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України №190 віл 27.06.2008р.) та ДСТУ 3013-95 «Правила контролю за відведенням дощових і снігових стічних вод з території міст та промислових підприємств».

Внесення змін до чинних Правил приймання стічних вод у міську каналізаційну мережу м. Луцька на 2012 – 2016 роки зумовлено наступним :

Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва  та  житлово-комунального господарства України №131 від 27.03.2012р. внесено зміни до Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, у відповідності п. 4.10 – 4.13 р. 4 яких передбачено загальний порядок  визначення середньорічного об’єму стічних вод, що утворюється внаслідок випадання атмосферних опадів, сніготанення та здійснення поливально-мийних робіт під час прибирання територій. Вказаний порядок знаходиться у прямому протиріччі з порядком розрахунку плати за додаткову кількість стічних вод, що надходить до міської каналізації у період дощів та сніготанення, передбаченому Правилами приймання стічних вод у міську каналізаційну мережу м. Луцька на 2012 – 2016 роки.

КП «Луцькводоканал», як підприємство – виробник послуг з водопостачання та водовідведення, співпрацює з суб’єктами господарювання (юридичними особами та фізичними особами-підприємцями) на підставі укладених договорів. Однією з істотних умов договору на подачу води з комунального водопроводу та приймання стічних вод до комунальної каналізації є порядок визначення об’єму стічних вод, що утворюється внаслідок випадання атмосферних опадів, сніготанення та здійснення поливально-мийних робіт під час прибирання територій та справляння плати за такі стоки.

У випадку невнесення відповідних змін до Правил приймання стічних вод у міську каналізаційну мережу м. Луцька на 2012 – 2016 роки КП «Луцькводоканал» не зможе правильно планувати обсяг прийому стічних вод, що в майбутньому однозначно призведе до проблем з водовідведенням у м. Луцьку (пов’язаних з переповненням каналізаційних мереж).

Вказана проблема та причини її виникнення свідчать про необхідність вжиття відповідних заходів для приведення Правил приймання стічних вод у міську каналізаційну мережу м. Луцька на 2012 – 2016 роки у відповідність до Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України.

Причетними до цієї проблеми є як органи влади, КП «Луцькводоканал», так і суб’єкти господарювання :

- органи влади затверджують місцеві правила приймання стічних вод, в яких, відповідно, передбачається порядок визначення кількості та оплати за дощові та талі стічні води;

- для КП «Луцькводоканал», як для підприємства – надавача послуг з водопостачання та водовідведення виникає проблема, пов’язана з нарахуванням абонентам – юридичним особам плати за обсяг стічних вод, що утворюється внаслідок випадання атмосферних опадів, сніготанення та здійснення поливально-мийних робіт під час прибирання територій; 

- для суб’єктів господарювання виникає питання, пов’язане з визначенням обсягу стічних вод, що утворюється внаслідок випадання атмосферних опадів, сніготанення та здійснення поливально-мийних робіт під час прибирання територій, і, відповідно, з їх оплатою.

Періодичність дії проблеми має постійний характер.

 

2

Цілі

1.Створення єдиного, впорядкованого і прозорого механізму визначення обсягу стічних вод, що утворюється внаслідок випадання атмосферних опадів, сніготанення та здійснення поливально-мийних робіт під час прибирання територій.

2. Приведення Правил приймання стічних вод у міську каналізаційну мережу м. Луцька на 2012 – 2016 роки у відповідність до Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України.

3. Забезпечити дотримання прав і законних інтересів суб’єктів господарювання щодо справляння плати за обсяг стічних вод, що утворюється внаслідок випадання атмосферних опадів, сніготанення та здійснення поливально-мийних робіт під час прибирання територій.

3

Альтернативні способи досягнення цілей регулювання

1. Не вносити зміни до Правил приймання стічних вод у міську каналізаційну мережу м. Луцька на 2012 – 2016 роки, залишивши наявну розбіжність між зазначеними Правилами та Правилами користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України.

Ця альтернатива є неприйнятною для суб’єктів підприємницької діяльності, КП «Луцькводоканал» та міської влади, оскільки проблема визначення обсягу стічних вод, що утворюється внаслідок випадання атмосферних опадів, сніготанення та здійснення поливально-мийних робіт під час прибирання територій у місті Луцьку залишиться не вирішеною.

2. Порядок визначення обсягу стічних вод, що утворюється внаслідок випадання атмосферних опадів, сніготанення та здійснення поливально-мийних робіт під час прибирання територій прописувати тільки у договорах на подачу води з комунального водопроводу та приймання стічних вод до комунальної каналізації, які укладаються між КП «Луцькводоканал» та суб’єктами господарювання, без внесення відповідних змін до Правил приймання стічних вод у міську каналізаційну мережу м. Луцька на 2012 – 2016 роки.

Ця альтернатива є неприйнятною для суб’єктів підприємницької діяльності та КП «Луцькводоканал», оскільки договір повинен ґрунтуватись на положеннях чинного законодавства та місцевих Правил приймання стічних вод, норми яких не координуються між собою.

3. Прийняти запропоноване рішення.

Ця альтернатива є найбільш прийнятною, оскільки прийняття цього рішення надасть можливість досягнути цілей, передбачених розділом 2 цього Аналізу.

4

Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання проблеми

Заходи :

- встановлення порядку визначення обсягу стічних вод, що утворюється внаслідок випадання атмосферних опадів, сніготанення та здійснення поливально-мийних робіт під час прибирання територій у Правилах приймання стічних вод у міську каналізаційну мережу м. Луцька на 2012 – 2016 роки з врахуванням норм Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України.

Механізм :

Підготовка та прийняття рішення виконавчого комітету Луцької міської ради «Про внесення змін до Правил приймання стічних вод у міську каналізаційну мережу м. Луцька на 2012 – 2016 роки» з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та інших нормативних актів законодавства.

Підготовка інформаційних матеріалів для оприлюднення через засоби масової інформації.

5

Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття рішення

Можливості досягнення цілей, передбачених у розділі 2 цього Аналізу, у разі прийняття зазначеного рішення, є цілком реальними та обґрунтованими.

Ефективне досягнення мети проекту можливе за умови співпраці суб’єктів господарювання та КП «Луцькводоканал» у питанні визначення в чіткій відповідності з нормами чинного законодавства обсягу стічних вод, що утворюється внаслідок випадання атмосферних опадів, сніготанення та здійснення поливально-мийних робіт під час прибирання територій під час укладення (поновлення) господарських договорів. 

6

Обгрунтування строку дії акта

Даний регуляторний акт приймається на період дії Правил приймання стічних вод у міську каналізаційну мережу м. Луцька (2014 – 2016 рр.) або до внесення змін в чинне законодавство.

7

Визначення показників результативності акта

Кількість абонентів – юридичних осіб, яким здійснюється нарахування  по прийманню дощових вод – 1258.

Середньомісячний об’єм дощових вод, який виставляється до оплати на підставі договорів – 84,2 тис.м3

8

Відстеження результативності акта

 Повторне відстеження буде здійснене  через рік з дня набрання ним чинності або набрання чинності більшістю його положень. Періодичне відстеження буде проводитись раз на кожні три роки з дня закінчення заходів.

    Для відстеження будуть використовуватись аналітичні дані відділу збуту КП «Луцькводоканал», відповідних контролюючих і виконавчих органів та аналіз звернень суб’єктів підприємницької діяльності щодо цього рішення тощо.

9

Визначення очікуваних результатів

Зведені в таблицю вигод і витрат

 

Таблиця вигод і витрат

 

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Органи місцевого самоврядування

1. Позитивний імідж влади щодо впорядкування питання визначення обсягу стічних вод, що утворюється внаслідок випадання атмосферних опадів, сніготанення та здійснення поливально-мийних робіт під час прибирання територій.

 

КП «Луцькводоканал»

1. Затвердження єдиного, впорядкованого і прозорого механізму визначення обсягу стічних вод, що утворюється внаслідок випадання атмосферних опадів, сніготанення та здійснення поливально-мийних робіт під час прибирання територій для суб’єктів господарювання.

2.  Мінімізація скарг та звернень суб’єктів господарювання з приводу визначення обсягу стічних вод, що утворюється внаслідок випадання атмосферних опадів, сніготанення та здійснення поливально-мийних робіт під час прибирання територій для суб’єктів господарювання

Витрати на оплату за розміщення в друкованих засобах масової інформації повідомлення про оприлюднення проекту рішення виконавчого комітету Луцької міської ради, аналізу регуляторного впливу акта, повідомлення про проведення громадського обговорення у вигляді «круглого столу» з обговорення проекту рішення виконавчого комітету Луцької міської ради.

Суб’єкти підприємницької діяльності

1.           Прозорість та зрозумілість механізму визначення обсягу стічних вод, що утворюється внаслідок випадання атмосферних опадів, сніготанення та здійснення поливально-мийних робіт під час прибирання територій для суб’єктів господарювання.

 

 

 

Директор КП «Луцькводоканал»                  Корчук І.М.

 

 

 ВІДПОВІДАЛЬНА ОСОБА                         Московчук Л. В.

Поширити: