Варто знати

Порядок демонтажу лічильників на державну метрологічну повірку:

     Відповідно до Порядку подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 08.07.2015р. № 474, та частини 4 статті 17 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність»,- визначено процедуру подання засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиті для побутових потреб … воду), що є власністю фізичних осіб (далі - ЗВТ), на періодичну повірку, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж).

       Дія цього Порядку поширюється на суб'єктів господарювання, що надають послуги з …водопостачання (далі - виконавці), а також споживачів відповідних послуг - фізичних осіб, у власності яких перебувають ЗВТ (далі - споживачі).

        Періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) ЗВТ здійснюються за рахунок виконавця (Водоканалу).

       Виконавець не пізніше ніж за місяць до настання строку проведення періодичної повірки ЗВТ або протягом 3-х робочих днів з дня отримання відомостей про необхідність його ремонту інформує про це споживача шляхом надсилання повідомлення за відповідною формою рекомендованим листом з повідомленням про вручення або в інший спосіб, що підтверджуватиме отримання його споживачем.

        Споживач забезпечує у зазначений в повідомленні строк доступ представника виконавця до ЗВТ.

      У разі неможливості споживача у зазначений строк забезпечити доступ представника виконавця до ЗВТ для проведення його періодичної повірки споживач не пізніше ніж за 10 календарних днів до настання такого строку інформує про це виконавця шляхом надсилання рекомендованого листа з повідомленням про вручення або в інший спосіб, що підтверджуватиме отримання виконавцем відповідної інформації.

    Інший строк доступу до засобу вимірювальної техніки споживач та виконавець узгоджують, зокрема шляхом обміну листами.

     Представник виконавця пред'являє споживачеві направлення, видане йому виконавцем, для проведення періодичної повірки або ремонту ЗВТ, а також у разі потреби демонтажу такого засобу.

      Демонтаж ЗВТ проводиться представником виконавця виключно у присутності споживача та оформляється відповідним актом.

  До початку демонтажу ЗВТ представник виконавця:

  • здійснює огляд ЗВТ щодо відсутності механічних пошкоджень та ознак самовільного втручання в його роботу;

  • перевіряє наявність та цілісність пломб, стан різьбових з'єднань, наявність відбитків повірочного тавра.

     На час проведення періодичної повірки або ремонту ЗВТ виконавець встановлює тимчасовий засіб вимірювальної техніки.

         Після демонтажу ЗВТ виконавець забезпечує його транспортування для проведення періодичної повірки або ремонту.

У разі проведення періодичної повірки ЗВТ у місці його експлуатації демонтаж такого засобу не проводиться.

Порядок монтажу лічильника після проведення повірки та його опломбування:

         Після проведення періодичної повірки або ремонту виконавець у строк, зазначений в акті про демонтаж ЗВТ, забезпечує транспортування ЗВТ для його монтажу.

         Транспортування ЗВТ здійснюється таким чином, щоб не вплинути на його метрологічні характеристики.

       Споживач забезпечує у строк, зазначений в акті про демонтаж ЗВТ, доступ представника виконавця до місця монтажу ЗВТ.

         У разі неможливості споживача у зазначений строк забезпечити доступ представника виконавця до місця монтажу ЗВТ споживач не пізніше ніж за п'ять календарних днів до настання такого строку інформує про це виконавця шляхом надсилання рекомендованого листа з повідомленням про вручення або в інший спосіб, що підтверджуватиме отримання виконавцем відповідної інформації.

           Інший строк доступу до місця монтажу ЗВТ споживач та виконавець узгоджують, зокрема шляхом обміну листами.

      Представник виконавця, який прибув для проведення монтажу ЗВТ, пред'являє споживачеві відповідне направлення, видане йому виконавцем.

      Монтаж ЗВТ проводиться представником виконавця виключно у присутності споживача та оформляється відповідним актом.

       Опломбування ЗВТ здійснюється представником виконавця у день його монтажу, про що зазначається в акті про монтаж ЗВТ

Які заходи може вжити Водоканал у разі самовільного зриву пломб:

 -  Споживач відповідає за цілісність та збереження засобів обліку, пломб і деталей пломбування, встановлених представниками Держспоживстандарту та виробником (Водоканалом) в місцях з’єднання засобів обліку, запірної арматури…

  -  знімати засоби обліку, здійснювати будь-які заміни їх частин або зміни положення на водомірному вузлі, де їх встановлено, знімати пломби, накладені органами Держспоживстандарту або виробником, має право лише виробник або Споживач за дозволом виробника (п. 5.18 Правил)

  - у разі самовільних дій Споживач сплачує витрату води згідно з п.п. 3.3, 3.4 цих Правил.

Дії Споживача у разі аварійної ситуації, коли необхідно зривати пломби на водомірному вузлі:

  - Споживачу необхідно звернутися до КП «Луцькводоканал» (диспетчерська служба (цілодобово): тел.: 15-53, 25-55-55 та відділ по розрахунках з населенням ( 0745-1700 год.: тел. 28-40-40, 28-40-48, 28-40-49, 28-40-16) та повідомити останній показник лічильника води.

Порядок оформлення договірних відносин із новими Споживачами (індивідуальні будинки садибного типу):

 - Споживачу необхідно надати у відділ збуту КП «Луцькводоканал» (див. графік роботи) робочий проект на водопостачання та каналізацію;

 - комісія підприємства перевіряє відповідність улаштування водопровідно,- каналізаційних мереж робочому проекту та приймає рішення щодо прийняття в експлуатацію зазначених мереж;

 - пломбування лічильників води із складанням відповідного акту;

 - укладання договірних відносин із Споживачем про надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення;

 - внесення відповідних змін в базу даних Місцевого обчислювального центру (МОЦ).

Які документи необхідно надати у разі зміни власника помешкання:

 - будинкова книга або інші документи, які засвідчують право власності на помешкання;
 - паспорт власника квартири та ідентифікаційний код, або їх копія;

 - паспорт лічильника води або акт на його опломбування.

Дії Споживача у разі зміни кількості зареєстрованих осіб у квартирі (будинку):

 - звернутися до Міського обчислювального центру (м. Луцьк, вул. Ковельська, 66) або відділ реєстрації громадян (паспортний стіл);

 - укласти договір про надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення на нового власника.

Порядок призначення пільг та субсидії на оплату послуг водопостачання та водовідведення:

       З 1 жовтня 2014 року пільги та субсидії на оплату житлово-комунальних послуг надаються в межах соціальних нормативів, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 409 "Про встановлення державних соціальних стандартів у сфеі житлово-комунального обслуговування".

     Постановою затверджені єдині для всієї України соціальні нормативи користування житлово-комунальними послугами, в межах яких надаються пільги та житлові субсидії.

    Зокрема, соціальні нормативи користування послугами

      з централізованого постачання холодної води встановлено в обсязі 2,4 м3 на одну особу на місяць за наявності централізованого постачання гарячої води та 4,0 м3 на одну особу на місяць за відсутності централізованого постачання гарячої води;

         з централізованого водовідведення - 4,0 м3 на одну особу на місяць.

     Одночасно, Постановою КМУ від 27 квітня 2016 року № 319 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" передбачено, що особам, які мають право на пільги на оплату житлово-комунальних послуг, при призначенні субсидії враховується вартість плати за послуги без урахування пільг. У разі призначення таким особам житлової субсидії з 1 травня 2016 року не нараховуються відповідні пільги.

Порядок надання пільг на оплату послуг водопостачання та водовідведення:

  - у відповідності п. 22 (другий абзац) Постанови КМУ від 21.07.2005р. № 630 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної і гарячої води і водовідведення....»,- у разі отримання права на пільги, Споживач подає Виконавцю (КП «Луцькводоканал») або Міському обчислювальному центру письмову заяву та документи, що їх підтверджують. Оплата за послуги з урахуванням пільг нараховується з дати подання документів, що підтверджують право на пільгу.

Порядок надання пільги при розрахунках за показами квартирних лічильників води:

 - у відповідності п. 22 (останній абзац) Постанови від 21.07.2005р. № 630 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної і гарячої води і водовідведення....»,- у разі встановлення квартирних засобів обліку їх показання розподіляються пропорційно кількості мешканців квартири. Пільги споживачам з оплати послуг надаються на частку, отриману після такого розподілу, за фактичними витратами, але не вище нормативів (норм) споживання, визначених

Поширити:
Порядок демонтажу лічильників на державну метрологічну повірку:

     Відповідно до Порядку подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 08." data-share-imageurl="">