Як і коли можна отримати технічні умови?

 

Прізвище, ім’я, по-батькові

Адреса

Дні прийому

Перелік документів

 

 

Цвяк Віктор Миколайович

Начальник виробничо-технічного відділу                     

м.Луцьк,

 вул.Дубнівська,26

2-й поверх

Вівторок: 1400-1700

Четвер: 900 - 1200

 

Обідня перерва: 

1200-1300

                                                        

1. Заява.

 2. План земельної ділянки

(ситуаційна схема).

3. Дозвіл на підключення до мереж водопостачання та каналізації від основного абонента

(при потребі).

4. Дозвіл на проходження через земельну ділянку

(при потребі).

5. Юридичне підтвердження на правовласність об’єкта або земельної ділянки.

 

 

 

Покотило Павло Антонович

Заступник начальника виробничо-технічного відділу                          

м.Луцьк

вул.Дубнівська,26

2-ий поверх

 

Понеділок: 800-1700

Вівторок: 800 -1700

Середа: 800 -1700

Четвер: 800 -1700

П'ятниця: 800 -1700

 

Обідня перерва: 

1200-1300

 

1.Загальні положення

1.1. Цей Порядок регулює відносини, які виникають у процесі приєднання на постійній (довгостроковій) основі та тимчасового приєднання об`єктів до комунальних систем централізованого водопостачання та/або водовідведення м. Луцьк (далі – системи централізованого водопостачання та/або водовідведення), і поширюються на КП «Луцькводоканал», як виробника послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, та юридичних, фізичних осіб або фізичних осіб-підприємців, які мають намір тимчасово або на постійній (довгостроковій) основі приєднати об’єкти до систем централізованого водопостачання та/або водовідведення. Положення цього Порядку застосовуються і до споживачів, підключених на законних підставах до комунальних водопровідних та каналізаційних мереж до дня набрання чинності цього Порядку, із урахуванням наявності у таких споживачів необхідної документації, оформленої згідно з вимогами чинного на момент її видачі законодавства, та в частині, що не суперечить вимогам чинного законодавства України щодо підключення до мереж завершених будівництвом і введених в експлуатацію об’єктів.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

замовник – юридична особа, фізична особа або фізична особа-підприємець, яка має намір здійснити нове будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію, технічне переоснащення об’єкта будівництва (у тому числі зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення) із наступним їх приєднанням до систем централізованого водопостачання та водовідведення або тимчасово приєднати об’єкт до систем централізованого водопостачання та/або водовідведення;

приєднання - сукупність організаційних і технічних заходів, спрямованих на створення технічної можливості надання КП «Луцькводоканал» необхідного обсягу послуг з централізованого водопостачання та/або водовідведення в місці підключення об’єкта замовника до систем централізованого водопостачання та/або водовідведення;

тимчасове приєднання – приєднання будівельних майданчиків, території будівництва об’єкта замовника, тимчасових споруд торгівельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, які використовуються замовником для здійснення підприємницької діяльності, а також приєднання малих архітектурних форм;

підключення – складова частина приєднання, при якій здійснюється безпосереднє з’єднання мереж замовника з мережами централізованого водопостачання та/або водовідведення;

точка підключення – існуюче або запроектоване з’єднання мереж замовника з мережами централізованого водопостачання та/або водовідведення на межі балансової належності;

об’єкт приєднання (надалі – об’єкт) – об’єкт будівництва; інженерні споруди; комунікації, підведені до приватних домоволодінь; об’єкти, що приєднуються у порядку тимчасового приєднання.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про питну воду та питне водопостачання», Законі України " Про регулювання містобудівної діяльності", Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів, затвердженому Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 16.05.2011р. № 45, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 01.06.2011р. за № 651/19389, Правилах користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України (далі - Правила користування), затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.200р. № 190, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.10.2008р. за № 963/15627, Правилах технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, затверджених наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 05.07.1995р. за № 30, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21.07.1995р. за № 231/767.

1.3. Приєднання до водопровідних та/або каналізаційних мереж здійснюється у випадках:

- тимчасового приєднання об’єктів;

- приєднання об’єктів до водопровідних та/або каналізаційних мереж на постійній (довгостроковій) основі;

- наміру отримання або зміни обсягу отримання послуг з централізованого водопостачання та/або водовідведення замовником;

- зміни точки підключення до систем централізованого водопостачання та/або водовідведення виробника (виконавця).

1.4. Приєднання об’єкта замовника до централізованих водопровідних та/або каналізаційних мереж передбачає наступні етапи в такому порядку:

- подання замовником заяви до КП «Луцькводоканал» про видачу технічних умов на приєднання об’єкта до систем централізованого водопостачання та/або водовідведення;

- отримання замовником технічних умов на приєднання до систем централізованого водопостачання та/або водовідведення;

- розроблення замовником (у разі відсутності такої можливості – проектною організацією на договірних умовах із замовником) проектної документації для приєднання об’єктів до систем централізованого водопостачання та/або водовідведення;

- погодження проектної документації з КП «Луцькводоканал» у частині відповідності проектних рішень виданим КП «Луцькводоканал» технічним умовам;

- виконання замовником будівельних робіт;

- введення в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта (крім будинків садибного типу);

- опломбування та прийняття в експлуатацію засобів обліку питної води та засобів обліку стічних вод;

- звернення замовника до КП «Луцькводоканал» із заявою про підключення об’єкта до централізованих систем водопостачання та/або водовідведення та укладення договору про підключення;

- оплата замовником вартості підключення відповідно до умов договору про підключення;

- виконання сторонами зобов’язань щодо здійснення заходів з підключення об’єкта до систем централізованого водопостачання та/або водовідведення;

- укладання між КП «Луцькводоканал» та замовником договору про надання замовнику послуг з централізованого водопостачання та/або водовідведення (послуг з централізованого постачання холодної води та/або каналізації).

2. Порядок видачі технічних умов

2.1. Для приєднання обєкта до систем централізованого водопостачання та водовідведення замовник повинен звернутися до КП «Луцькводоканал» із заявою про виготовлення технічних умов (зразок заяви – в додатках 1, 2, 3). У заяві замовника в обов’язковому порядку зазначається цільове призначення об’єкта згідно Державного класифікатору будівель та споруд ДК 018-2000, який планується приєднати до мереж.

До заяви додаються наступні документи:

- опитувальний лист за формою, встановленою додатком 2 до Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008р. № 190;

- ситуаційний план з визначенням місця розташування земельної ділянки на відповідній території, що надається управлінням архітектури та містобудування;

- копія документу, що підтверджує право власності на нерухоме майно (будинок; земельну ділянку, на якій проводиться будівництво об'єкта або який має намір підключитися до комунальних мереж).

2.2. У разі, якщо для приєднання об’єкта до централізованих мереж водопостачання та/або водовідведення необхідно здійснити прокладання трубопроводів через земельну ділянку, яка не належить замовникові, останній надає КП «Луцькводоканал» копію договору сервітуту із власником земельної ділянки, по якій планується прокладання трубопроводу, та витяг, що підтверджує реєстрацію права, яке виникає із договору сервітуту, у встановленому законом порядку.

2.3. У разі, якщо приєднання об’єкта замовника до централізованих мереж водопостачання та/або водовідведення буде здійснюватися через мережі інших споживачів, замовник зобов’язаний надати КП «Луцькводоканал» безвідкличне погодженням власника (власників) цих мереж на підключення об’єкта замовника.

2.4. Заходи (у тому числі технічні) щодо приєднання/підключення об’єкта водопровідних та/або каналізаційних мереж до систем централізованого водопостачання та/або водовідведення виконуються за рахунок замовника.

2.5. Технічні умови, які надаються КП «Луцькводоканал», мають відповідати вимогам Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008р. № 190, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07.10.2008р. за № 963/15627 (далі – Правила користування).

2.6. Вартість послуг з надання технічних умов на приєднання до централізованих систем водопостачання та/або водовідведення визначається на підставі обґрунтованих трудовитрат та вартості одного людино-дня.

2.7. Технічні умови на прокладання тимчасових водопровідних мереж для тимчасового приєднання об’єкта видаються КП «Луцькводоканал» у порядку встановленому п. 2.1. – 2.6. цих Правил.

3.Виготовлення проектної документації

3.1. Проектна документація на приєднання об’єктів до систем централізованого водопостачання та/або водовідведення розробляється будь-якою проектною організацією, яка має кваліфікаційний сертифікат на право здійснення цієї діяльності, на договірних умовах із замовником у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що здійснює державне регулювання у сфері будівництва та житлово-комунального господарства України.

3.2. Замовник та проектна організація забезпечують відповідність рішень проектної документації виданим КП «Луцькводоканал» технічним умовам.

3.3. КП «Луцькводоканал» погоджує проектну документацію замовника в частині відповідності проектних рішень вимогам виданих КП «Луцькводоканал» технічних умов.

3.4. Затвердження та проведення експертизи проектної документації відбувається у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

4.Виконання будівельних робіт

4.1.Будівництво, реконструкція та технічне переоснащення водопровідних та/або каналізаційних мереж здійснюються із урахуванням схеми оптимізації систем централізованого водопостачання та/або водовідведення (в разі її затвердження уповноваженим органом).

4.2. Отримання дозволу на виконання будівельних робіт, ведення технічного нагляду та приймання в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів (крім зовнішніх мереж приватних будинків) виконуються замовником у порядку, встановленому чинним законодавством.

4.3. Технічний нагляд за будівництвом зовнішніх водопровідних та/або каналізаційних мереж може здійснюється представником КП «Луцькводоканал» або іншою особою, що у встановленому порядку отримала кваліфікаційний сертифікат, який надає право здійснювати технічний нагляд (це не стосується приватних будинків).

4.4. У разі, якщо в процесі виконання будівельних робіт виникає необхідність обґрунтованих відхилень від технічних умов та/або рішень робочого проекту, замовник або будівельна організація повинні погодити такі відхилення з КП «Луцькводоканал» та внести зміни до розробленої раніше проектної документації.

4.5. До приймання збудованого трубопроводу в експлуатацію, будівельна організація під керівництвом представника КП «Луцькводоканал» здійснює його промивання та дезінфекцію.

4.6. Копії складених актів закриття прихованих робіт, актів проведення гідравлічних випробувань, промивки та дезінфекції збудованих трубопроводів, розрахунок обсягів використаної води,- замовник надає КП «Луцькводоканал» разом із документом, що посвідчує готовність введення об’єкта в експлуатацію (це не стосується приватних будинків).

5. Порядок підключення до водопровідних та/або каналізаційних мереж

5.1. Підставою для підключення на постійній (довгостроковій) основі об’єкта до централізованих мереж водопостачання та/або водовідведення є зареєстрована у встановленому законодавством порядку декларація про готовність об’єкта до експлуатації або сертифікат, виданий органами державного архітектурно-будівельного контролю (крім абонентського приєднання водопровідних вводів та випуску водовідведення приватних домоволодінь з межею на обрізі труби приєднання до мережі централізованого водовідведення), а для об’єкта, що підлягає тимчасовому приєднанню - будівельний паспорт (для об'єктів, будівництво яких здійснюється після надіслання повідомлення про початок виконання будівельних робіт, що належать до класу наслідків СС1), дозволу на виконання будівельних робіт (для об'єктів будівництва, що належать до класу наслідків СС2 та СС3) або паспорт прив’язки тимчасової споруди, внесення до містобудівного кадастру (у випадку його створення та ведення у порядку, передбаченому законодавством) відомостей результатів інженерно-геодезичних виконавчих знімань завершеного будівництвом об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури.

5.2. Підключення об'єкта здійснюється протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня укладення договору (зразок договору – в додатку 4) про підключення між замовником та КП «Луцькводоканал» та 100% оплати замовником цих робіт. Із урахуванням специфіки приєднання об’єкта, термін його підключення та кошторисна вартість робіт може бути змінена за погодженням із КП «Луцькводоканал».

5.3. Для укладення Договору замовник подає виробнику заяву (зразок заяви – в додатках 5, 6) про приєднання, яка має містити такі дані:

Фізичні особи:

- погоджений та зареєстрований в КП «Луцькводоканал» проект водопостачання/водовідведення житлового будинку/земельної ділянки;

- свідоцтво про право власності на нерухоме майно;

- будинкова книга або довідка з сільської ради про склад сім’ї;

- акт опломбування лічильника;

- акт виконаних робіт на підключення об’єкта.

Юридичні особи:

- копію зареєстрованої в установленому законодавством порядку декларації про готовність об’єкта до експлуатації або сертифікату, виданого органами державного архітектурно-будівельного контролю, а для об’єкта, що підлягає тимчасовому приєднанню - будівельний паспорт (для об'єктів, будівництво яких здійснюється після надіслання повідомлення про початок виконання будівельних робіт, що належать до класу наслідків СС1), дозволу на виконання будівельних робіт (для об'єктів будівництва, що належать до класу наслідків СС2 та СС3) або паспорт прив’язки тимчасової споруди;

- узгоджений проект на підключення обʼєкта до зовнішніх мереж водопостачання та/або водовідведення (з визначенням вузла обліку води/стоків);

- топографо-геодезичний план існуючої забудови або новозбудованого обєкту M 1:500, скоригований станом на день подачі замовником документів для укладання договору про підключення, з інструментальним визначенням фактичного місця розташування інженерних мереж на території обєкту;

- нормативний розрахунок об’ємів водоспоживання та водовідведення;

- акт розмежування балансової належності водопровідних та каналізаційних мереж;

- копії актів закриття прихованих робіт, актів проведення гідравлічних випробувань, промивки та дезінфекції збудованих мереж водопостачання та каналізації, акта прийняття (пломбування) засобу обліку води/стоків;

- довідка про оплату за використаний обсяг холодної води на проведення гідравлічних випробувань, промивки та дезінфекції збудованих мереж;

- копію установчого документа (статут, засновницький договір, положення) замовника, що містить відомості про найменування юридичної особи та повноваження органів її управління та керівника (копії паспорту та довідки про присвоєння індивідуального податкового номеру для фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців);

- копія документа, що підтверджує призначення керівника замовника на відповідну посаду та надає йому (або уповноваженій ним особі) право підпису договорів (протокол загальних зборів про обрання керівника, наказ, рішення, розпорядження тощо, із зазначенням терміну повноважень керівника у разі укладення контракту);

- копія документа, що посвідчує проведення державної реєстрації суб’єкта господарювання, об’єкт якого підключається до мереж централізованого водопостачання та/або водовідведення (свідоцтво про державну реєстрацію, витяг, виписка ЄДР);

- копія свідоцтва платника податку (для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців).

5.4. Приєднання (врізку) збудованого трубопроводу/каналізації до діючої мережі виконує будівельна організація під керівництвом і за участю представників виробника. До виконання переключень на водопровідній мережі будівельна організація не допускається. Приєднання нових трубопроводів до діючої водопровідної мережі без її відключення виконується силами КП «Луцькводоканал». Після виконання врізки надається акт про підключення (за участю посадової особи відділу по роботі із споживачами).

5.5. Надання послуг з централізованого водопостачання та/або водовідведення на підключений об’єкт можливе тільки після укладання замовником договору із КП «Луцькводоканал» про надання послуг та прийняття в експлуатацію вузла (вузлів) обліку води (стічних вод), з урахуванням того, що засоби обліку води (стічних вод) повинні відповідати встановленим законодавством вимогам та забезпечувати високу точність вимірювання з мінімальною величиною похибки.

5.6. У випадку підключення нежитлового приміщення у житловому будинку до внутрішньобудинкових мереж водопостачання та водовідведення КП «Луцькводоканал» має право вимагати від замовника письмову згоду балансоутримувача таких мереж на підключення об'єкта замовника.

6.Самовільне приєднання

6.1. Забороняється будь-яке самовільне приєднання (підключення) до централізованих систем водопостачання та водовідведення.

6.2. Самовільним вважається приєднання (підключення), здійснене замовником із порушенням норм чинного законодавства у сфері містобудівної діяльності, Правил користування, цього Порядку, а також приєднання (підключення), здійснене за відсутності повного обсягу передбачених цим Порядком документів.

6.3. Виявлені КП «Луцькводоканал» самовільні приєднання (підключення) об’єктів до систем централізованого водопостачання та водовідведення підлягають негайному відключенню.

6.4. У разі виявлення самовільних приєднань (підключень) КП «Луцькводоканал» здійснює нарахування за спожиті обсяги водопостачання та водовідведення у порядку, передбаченому Правилами користування, та виставляє рахунки особам, які здійснили таке приєднання (підключення).

Додатки до "Порядку видачі технічних умов та організації приєднання до мереж водопостачання та водовідведення

Поширити:
 

Прізвище, ім’я, по-батькові

Адреса

Дні прийому

Перелік документів

 

 

Цвяк Віктор Миколайович

Начальник виробничо-технічного відділу                     

м." data-share-imageurl="">