28 листопада, 2013 - 10:08

ІГОР БОЯРЧУК: «Вирішувати проблеми потрібно сьогодні, щоб не створювались екологічні катастрофи потім…»

ІГОР БОЯРЧУК: «Вирішувати проблеми потрібно сьогодні, щоб не створювались екологічні катастрофи потім…»

     Здається, що може бути важливим в питаннях водовідведення та очистки каналізаційних стоків, щоб цьому аспекту приділялась особлива  увага? Але так вважають лише ті, хто не був на очисних спорудах КП «Луцькводоканал» та не знає їх ролі в житті міста, або не чув про пориви каналізаційного напірного колектора. Саме тому питання очистки стічних вод та водовідведення у Луцьку знаходиться на особистому контролі у начальника цеху насосно-очисних станцій каналізації КП «Луцькводоканал» Боярчука Ігоря Миколайовича.

 

   Довідка.____________________________________________________________________

   Боярчук Ігор Миколайович  народився в місті Луцьку Волинської області. Має вищу освіту, у 1993  році закінчив Луцький індустріальний інститут за кваліфікацією «інженер-механік» та здобув спеціальність – «сільськогосподарське машинобудування».

     На КП «Луцькводоканал» працює з 1993 року. Обіймав посади: 1993 р. – майстер цеху водопровідно-каналізаційних мереж ; 1995 р. – майстер цеху ЕКМІС; 1996р. – заступник начальника цеху ЕКМІС; 2004 р. – заступник начальника цеху насосно-очисних станцій каналізації; з 2006 р. по даний час – начальник цеху НОСК.

 

       1. Ігор Миколайович, розкажіть будь-ласка, що являють собою насосні та очисні станції каналізації міста Луцька? Як Ви можете охарактеризувати їх сучасний стан? Який відсоток потребує капітального ремонту?

     Цех насосних та очисних станцій каналізації (НОСК) є структурним підрозділом КП «Луцькводоканал». Силами працівників цеху забезпечується безперебійна та надійна робота каналізаційних насосних станцій каналізації (КНС), якісна очистка стічних вод, що поступають на очисні споруди каналізації (ОСК) та скидом у р. Стир згідно гранично допустимих скидів. В даний час на балансі КП «Луцькводоканал» знаходяться 18 каналізаційних насосних станцій та комплекс очисних споруд каналізації з відповідними насосними та додатковими обладнаннями.

      Основними завданнями експлуатації КНС являється контроль за роботою і правильною експлуатацією насосного обладнання. Стічні води від південної, західної та центральної частин м. Луцька  по самопливним колекторам поступають у районні каналізаційні насосні станції: КНС№4, КНС№7, КНС№8, КНС№9, КНС№10, КНС№11, КНС№14, КНС№16, потім за допомогою колекторів потрапляють на КНС№2. Далі по двом напірним трубопроводам D800мм стічні води надходять до камери переключень в районі КНС№1 і  подаються на ОСК. Стічні води від східної частини міста самопливними колекторами поступають у районні каналізаційні насосні станції: КНС№3, КНС№6, КНС№12, потім за допомогою колекторів потрапляють на КНС№5 та КНС№5-А. Від КНС№5, КНС№5-А по двом напірним трубопроводам D800мм стічні води надходять у камеру переключень і далі подаються на ОСК. Стічні води від північної частини міста надходять на КНС№17, потім за допомогою колектора потрапляють на КНС№1. Також у камеру переключень по двом напірним трубопроводам D800мм подає стічні води КНС№1 і далі подаються на ОСК. Три основних станції перекачують стічні води по двом напірним трубопроводах D1000мм та  D1200мм на ОСК.

      Каналізаційні очисні споруди були побудовані на півночі від міста Луцька на правому березі р. Стир, нижче по течії від с. Вишків.

 

    Потужність ОСК становить 120 тис.м3/добу. Середньодобовий пропуск стічних вод становить 60-70 тис.м3/добу, а в період паводку кількість стоків досягає 100 тис.м3/добу і більше. Основними спорудами ОСК є: решітки, пісковловлювачі, первинні радіальні відстійники, аеротенки, вторинні радіальні відстійники, контактні резервуари, мулоущільнювачі, повітродувно-мулова насосна станція, насосна станція рециркуляції, насосні станції при первинних радіальних відстійниках, біоставки, мулові майданчики. Територія очисних споруд сягає  40,7га.

      Загальний стан насосних станцій каналізації та очисних споруд каналізації задовільний.

        Якщо говорити про стан каналізаційних насосних станцій, то варто відмітити:

- зношеність внутрішніх та зовнішніх мереж на 50 %;

- зниження ефективності роботи насосів в зв’язку із амортизацією.

       Стан очисних споруд каналізації – це 100% зносу I черги та 90% зносу II та  III черг, які є основним джерелом скидів забруднюючих речовин в р. Стир, яка впадає в р. Прип’ять. Мулові карти заповнені на 90%, що може призвести також до екологічної ситуації із забрудненням довкілля.

 

      2. Які основні проблеми в роботі насосних та очисних станцій Ви можете виділити? Які питання слід вирішувати першочергово?

     До основних проблем я можу віднести:

      - зношеність внутрішніх та зовнішніх мереж;

      - зниження ефективності роботи насосів;

      - зношеність всіх черг на ОСК;

      - заповненість майже всіх мулових карт.

    Зазначені комплексні проблеми для загалу не сильно відчутні, їх мало хто бачить, але сьогодні вже треба віднайти механізм з їх вирішення і чітко рухатися в обраному напрямку, щоб потім не створювались екологічні катастрофи.

Що стосується другої частини питання, то в першу чергу слід :

      - побудувати блок біоенергетичної переробки та утилізації відходів на ОСК – відповідно зменшимо кількість мулу на мулових картах та затрати на вивезення мулу;

      - поетапно замінити  насосне обладнання із запірною арматурою – виконавши цей крок зможемо знизити затрати на ремонти;

      - поетапно замінити корозійні ділянки трубопроводів – зниження затрат на ремонти;

      - необхідно звернути увагу на роботу аеротенків і повітродувної станції – отримаємо зниження затрат на аерацію стічних вод.

 

      3. Які шляхи вирішення зазначених проблем Ви можете запропонувати?

      Вітчизняний і світовий досвід свідчать, що найбільш ефективним рішенням в кризових ситуаціях є розробка схем оптимізації роботи систем водовідведення. Схеми оптимізації – це комплексні програмні документи, які на основі всебічного аналізу наявного стану окремих елементів та систем водовідведення, дозволяють виявляти «вузькі місця» і розробляти комплексні заходи не тільки з їх усунення, а й з подальшого розвитку систем. Розробка та впровадження схеми оптимізації водовідведення сприятиме покращенню якості надання послуг, зменшенню кількості аварійних ситуацій, збільшення ефективності роботи споруд та покращення екологічного стану навколишнього середовища.

      На даний час розробляються проекти по реконструкціях ОСК та КНС №5, КНС №5-А ТОВ «Екосистемами України».

 

      4. Чи виділяються кошти на модернізацію та реконструкцію каналізаційних очисних споруд? З якого бюджету?

      Кошти на поточні ремонти та частково на капітальні ремонти виділяє керівництво КП «Луцькводоканал»

     При цьому варто відмітити, що згідно «Інвестиційної програми на 2014 рік» на реконструкцію та модернізацію об’єктів водовідведення передбачено 687,07 тис. грн.

         Зокрема, передбачається :

- модернізація насосного обладнання на насосній станції рециркуляції, вул. Селищна, 90 – 1 насос вартістю 148,91 тис. грн.;

- модернізація насосного обладнання на КНС № 5А, вул. Карпенка-Карого, 1а – ПЧТ вартістю 197,09 тис. грн.;

- модернізація насосного обладнання на КНС № 3, вул. Карпенка-Карого, 19а – 1 насос ПЧТ, вартістю 191,07 тис. грн.

Разом з цим передбачено встановлення приладів обліку на КНС №3, КНС №4, КНС №5, КНС №6, КНС №11 у кількості 5 штук, загальною вартістю 150,00 тис. грн.

 

      5. Як відбувається очищення стоків? Чи застосовуються нові технології їх очистки?

     Від насосних станцій каналізації стічні води потрапляють на очисні споруди каналізації  по напірним трубопроводам D1000мм та D1200мм. Стічна вода, потрапивши на очисні споруди, проходить 3 ступеня очищення.

     Механічне очищення проходить на решітках, пісковловлювачах та первинних радіальних відстійниках. Ці споруди здатні видалити до 20-30% всіх забруднень стічних вод.

     Біологічне очищення проходить в аеротенках та вторинних відстійниках. На цих спорудах проходить видалення органічних забруднень на 90-98%. Метод грунтується на застосуванні мікроорганізмів.

     Біоставки використовують для доочищення стічних вод. Після біоставків стічна вода скидається по двом випусках в р. Стир.

 

        6. Що вдалося зробити за останні роки в плані ремонту насосних та очисних станцій каналізації?

        За останні роки виконувались роботи для забезпечення роботи насосних та очисних споруд каналізації:

      - встановлення насосних агрегатів типу «HYDRO-VACUUM» на КНС№8, КНС№9, КНС№10, КНС№11, КНС№12, КНС№15;

      - встановлення насоса типу ДФ на КНС№2;

      - встановлення насосних агрегатів типу  на КНС№6;

      - заміна та ремонт запірної арматури різних діаметрів на КНС та ОСК;

      - заміна та ремонт трубопроводів стічної води та чистої води різних діаметрів на КНС та ОСК;

      - ремонт та заміна вантажопідіймальних механізмів на КНС та ОСК;

      - ремонт насосного обладнання на КНС та ОСК;

      - ремонт первинних та вторинних радіальних відстійників на ОСК із заміною хвильових переливів;

      - заміна  аераторів полімерних на аеротенках ОСК;

      - ремонт пісковловлювачів на ОСК;

      - ремонт будівель із заміною вікон та дверей на енергозберігаючі на КНС№1, КНС№2, КНС№4, КНС№7, КНС№8, КНС№11, КНС№15, повітродувно-мулової насосної станції, адмінприміщенні ОСК;

      - удосконалення систем опалення на КНС№1, КНС№2, КНС№7 та ОСК;

      - заміна та ремонт систем вентиляцій на КНС та ОСК;

      - ремонт та заміна решіток в грабельних відділеннях на КНС№1, КНС№2, КНС№3, КНС№4, КНС№5, КНС№7, КНС№8, приймальній камері ОСК;

      - ремонт перил огороджень на КНС та ОСК;

      - заміна та ремонт шиберів на КНС№3, КНС№4, КНС№5, КНС№5-А, КНС№7, КНС№8, КНС№11, приймальній камері ОСК, пісковловлювачів ОСК, первинних радіальних відстійників.

 

       7. За останні двадцять років миючі засоби просто заполонили наш побут. Як справляється з цим система очистки, яка не була розрахована на таку кількість хімікатів?

       Очисні споруди в м. Луцьку побудовані ще у 1973 році. Основна технологія очистки була розроблена також ще в ті часи, коли користувачами каналізації були 80% заводів та 20% населення. Зараз це співвідношення змінилося з точністю до навпаки та ще й додалася велика кількість хімікатів у побуті, які роблять свою справу. Пройшов той час, коли посуд мили харчовою содою чи порошком гірчиці. При цьому система очистки, яка сьогодні працює в Луцьку не налаштована на знешкодження такої кількості миючих засобів. Тому, враховуючи обставини сьогодення, був розроблений проект реконструкції очисних споруд з новими методами та технологіями очистки стічних вод.

 

      8. Розкажіть, яким чином перевіряється якість очищення стічних вод? Хто контролює цей процес?

     Контроль за якістю вхідної та очищеної стічної води на ОСК веде лабораторія КП «Луцькводоканал». Щодня виконується скорочений хімічний аналіз. Раз в 10 днів роблять повний хімічний аналіз по всім ступеням очищення. Також якість стічної води контролює Державне управління охорони навколишнього природного середовища  у Волинській області та Луцьке міськрайонне управління Держепідеміологічної служби у Волинській області.

      Сьогодні ступінь очистки на Луцьких очисних спорудах відповідає усім показникам якості очистки стічних вод. В довкілля повертається чиста вода.

 

      9. І наостанок, незабаром, міським каналізаційним очисним спорудам виповниться 40 років – чи плануєте якісь заходи з цього приводу?

     Святкувань ніяких не плануємо, головне для нас – продовжувати ефективну та безперебійну роботу насосних станцій каналізації та якісна очистка стічних вод. Все це робилося і робиться  завдяки злагодженій роботі дружнього колективу цеху НОСК.

 

Прес-служба КП «Луцькводоканал»

Поширити:
     Здається, що може бути важливим в питаннях водовідведення та очистки каналізаційних стоків, щоб цьому аспекту приділялась особлива  увага? Але так вважають лише ті, хто не був на очисних спорудах КП «Луцькводоканал» та не знає їх ролі в житті міста, або не чув про пориви каналізаційного напірного колектора." data-share-imageurl="">